Při vlastním zpracování podkladů pro kvalitní tisk, je nutno dodržet několik zásad:

 

 • Grafické prvky a fotografie uložené v CMYK.
 • Rozlišení bitmapových prvků
  • Pro maloformátový tisk (letáky, katalogy, brožury, pohlednice, etikety ...) 300 DPI při velikosti 1:1
  • Pro velkoformátový tisk rozlišení dle pohledové vzdálenosti
   • Pro pohled na vzdálenost do 5 metrů doporučujeme 150 DPI
   • Vzdálenost 5-10 metrů 100 DPI
   • Nad 10 metrů postačuje 50 DPI
  • Podklady je možné dodat v poměru 1:10 - v takovém případě je nutné rozlišení přepočítat dle výsledného formátu
 • Součet barev v jednom místě nesmí přesáhnout 225%
 • U grafiky s přechody (včetně fotografií) jednotlivé barvy klesnout pod 5%.
 • Stíny a průhlednost musí být sloučeny v jedné vrstvě. Případně nutno upozornit a dodat náhledový bitmapový obrázek pro kontrolu.
 • Soutisk musí být bez přetisku.
 • Loga doporučujeme používat ve vektorové formě, barevnost CMYK.
 • Nepoužívat barevné profily (vypnout ICC profily).
 • Text převedený na křivky, případně všechny použité fonty musí být součástí PDF.
 • Barevnost černého textu, linek a drobné grafiky používat v nastavení K 100%
 • Černé plochy a větší grafické prvky doporučujeme nasílit
  • Pro maloformátový tisk C-40% M-0% Y-0% K-100%
  • Pro velkoformátový tisk C-50% M-50% Y-0% K-100%
 • Spadávka na všech stranách minimálně 3 mm.
 • Dokument musí obsahovat správné nastavení TrimBox a ořezové značky.
 • Umístění ořezových značek délky minimálně 3 mm, vzdálené minimálně 3 mm od čistého formátu.
 • PDF vytvářet zásadně pomocí profesionálních výstupů, určených pro tiskové PDF. Přímý export do PDF z programů které nejsou určeny pro předtiskovou přípravu nemusí splňovat potřebné náležitosti, taková data jsou nekorektní pro RIP zpracování a můžou být chybně interpretována.

Souhrnně je nutno dodržet standard PDF/X-1a - více informací na www.pdf-x.cz.

popis náležitostí
značky ořezu jsou pouze kontrolní, důležitý je TrimBox

 

náležitosti tiskového PDF

 

 

Samotné tiskové PDF
Tiskové PDF v sobě nese informace, které nejsou zobrazovány. Například zmiňovaný TrimBox.

 

ukázka tiskového PDF

 

 

Výsledek
Tiskovina po ořezu

 

Výsledná tiskovina