Při vlastním zpracování podkladů pro tisk s následným formátováním do vlastního tvaru, je nutno, aby součástí podkladů bylo:

 

1. strana - Podklady pro tisk
Samotný podklad pro tisk splňující náležitosti tiskového PDF dle popisu tiskového PDF. Ořezové značky nahrazuje linka formátování.
Spadávka pro samolepky 1 mm ostatní dle velikosti a technologie 2-3 mm

 

1. strana - podklady pro tisk

 

 

2. strana - Podklady pro formátování
Strana samotné výsekové linky. V případě požadavku kombinace více možností výseku v jednom kroku používejte:
      100%M (purpurovou) pro naříznutí. Nejčastěji u samolepek, kdy je naříznuta pouze horní část samolepky, ale není proříznut nosný podklad. Samolepky jsou dodány v archu, nebo pásech.
      100%C (azurovou) pro proříznutí celkového materiálu - klasický tvarový výsek. Výsledkem jsou samostatné kusy.
      zelená = 100%C (azurová) + 100%Y (žlutá) pro rylování materiálu - linka pro ohyb u stojánků, krabiček atd.
Pokud z důvodu grafiky není možno použít uvedené barvy je nutno k zadání připsat jaká barva linky má mít jaký výsledek.
Při požadavku formátování ve více vrstvách nebo odlišnými nástroji je nutné použít pro každý krok samostatnou barvu.

 

2. strana - podklady pro vlastní tvar

 

 

3. strana - Kontrolní kombinace
Strana kombinující tiskové podklady a formátovací linku - pro jasnou představu umístění tvaru vzhledem k obrazu.
Tato strana není technologickou nutností, ale může předejít nepřesnostem.

 

3. strana - kontrola

 

 

Výsledek
Výsledná tiskovina ve vlastním tvaru

 

výsledná tiskovina ve vlastním tvaru

 

 

Minimální podmínkou pro možnost výroby je dodání dvoustránkového PDF přičemž jedna strana bude obsahovat data pro samotný tisk a druhá strana data pro samotný výsek. 3. Strana je doporučená pro vizuální kontrolu zamýšleného usazení tvaru a obrazu.

 

Přesnost tvarování vzhledem k materiálu a použité technologii:

 • Papírové a plastové samolepky (formátování horní vrstvy) - 0,2 až 0,5 mm
 • Papíry na pozvánky, krabičky /do 350 g/m2 ... 0,3 až 0,5 mm
 • Magnety, vlnitá lepenka, kapadesky a pěněné PVC do 4 mm tloušťky - 0,3 - 1 mm
 • Digitální mokrý tisk na PVC s přímým ořezem z role
  šíře do 100 cm do 1,0 mm
  šíře do 135 cm do 1,5 mm
  šíře do 162 cm do 2,0 mm
 • CO2 Laser od 1 do 3 mm
 • Fréza od 2 do 5 mm