• 001
  • 002
  • 003
  • 004
  • 005

Tento článek se nezabývá návodem pro práci v CorelDRAW, předpokládá již samostatnou práci, zkušenosti s programem a základní znalosti technologie tisku. Článek je pomocným manuálem při samotné tvorbě tiskového PDF. Navíc je přidáno upozornění na dvě nejčastější chyby - formát tiskoviny a přesah obrázku pro ořez.

 

Pro správné vytvoření tiskového PDF v CorelDRAW a následný kvalitní tisk je nutné dodržovat některé zásady od nastavení, samotného zpracování motivu až po finální tvorbu tiskového PDF.

 

Předpokladem pro digitální tisk je práce v barevnosti CMYK a to jak u textu, vektoru, tak i bitmapových obrázků (rozlišení při velikosti 1:1 musí být nejméně 300 DPI).

Častou chybou je zasílání podkladů pro digitální tisk v barvách PANTONE (problematice zákazu používání barev RGB, důležitosti rozlišení obrázků při zpracování podkladů pro tisk je určen jiný článek, tedy pro tentokrát nebudeme více rozepisovat).

 

Prvním často přehlíženým bodem je nastavení samotného formátu stránky. Tento bod je velmi důležitý při výsledném zpracování tiskového PDF - na základě formátu jsou přidány ořezové značky a PDF si pro další zpracování správně uchovává informaci o originálním formátu stránky atd. Stránku je nutno nastavit na přesnou velikost formátu výsledné tiskoviny. Jak už to v Corelu bývá, k jednomu výsledku vede několik cest. Pokud máte nastaveno zobrazování velikosti stránky v záhlaví programu, vidíte přednastavený formát A4 (210 x 297). Tyto rozměry například při tvorbě vizitky změníme nejčastěji na formát 90 x 50 mm.

 

Nastavení skrz menu:
Klepněte na příkaz Uspořádání > Vzhled stránky.
Zobrazí se dialogové okno Možnosti na stránce, Velikost upravte na požadovaný formát (u příkladu 90 x 50 mm).

nastavení formátu tiskoviny

 


 

Druhou častou chybou je nepoužití přesahu obrázku (spadávky). Pokud máte v úmyslu umístit obrázek s okrajem tiskoviny, musí tento mít spadávku minimálně 3 mm (přesahovat o 3mm) přes okraj nastaveného formátu. Tento přesah obrázku se při finálním formátování ořízne. Jeho funkcá je minimalizovat nedokonalost zpracování a zabránit případné nežádoucí lince mezi obrázkem a okrajem tiskoviny po ořezu.

 

Chybné zarovnání obrázku u okraje formátu:

chybné zarovnání obrázku s okrajem tiskoviny

 

Správné umístění obrázku s přesahem přes formát tiskoviny:

správné umístění obrázku s přesahem přes formát tiskoviny

 


 

Podobná je další častá chyba a to scházející prostor mezi textem a okrajem tiskoviny.

Zatím co u obrázku je žádoucí ořez přesahu, mohla by při nedodržení okraje, nedokonalost způsobit uříznutí části textu. Nejen proto je nutné dodržovat odsazení textu od okraje tiskoviny. U vizitek se používá 5 mm (u drobných etiket 3 mm, ve výjimečných případech 2 mm).

 

Chybné zarovnání textu u okraje formátu:

chybné zarovnání textu s okrajem tiskoviny

 

Správné umístění textu s odsazením od okraje tiskoviny:

správné umístění textu s odsazením od formátu tiskoviny

  

Po doplnění potřebných prvků máme hotový motiv tisku.

hotový motiv k tisku

 


 

Samotná tvorba tiskového PDF je velmi důležitá pro kvalitní a správnou reprodukci ve stroji.

Při samotném "uložit jako PDF" nejsou dodrženy standardy nutné pro tisk a tento postup je sice nejrychlejší, může se zobrazovat dle Vašich představ, ale data takového PDF mohou být značně nevyhovující a jejich následné zpracování může vést k nepříjemnému výsledku. Naopak nejpřísněji jsou kritéria pro tiskové PDF dodrženy generováním PDF z PS pomocí Acrobat Distiller. Tuto možnost při používání CorelDRAW dále nebudeme rozepisovat a necháme na jiný článek.

 

V CorelDRAW je k tvorbě tiskového PDF určena funkce Publikovat do souboru PDF.

Soubor -> Publikovat do souboru PDF

publikovat do souboru PDF

 


 

V následně otevřeném okně u předvolba PDF zvolíme "Předtisková příprava"

předvolby pro generování PDF

 


 

Další okna nastavte dle zobrazení:

předvolby pro generování PDF - obecné

 

předvolby pro generování PDF - oběkty

 

předvolby pro generování PDF - dokument

 

předvolby pro generování PDF - předtisková ppříprava

 

předvolby pro generování PDF - zabezpečení

 

předvolby pro generování PDF - upřesnit

 

Pokud jste nastavili vše správně, a nejsou v dokumentu žádné nedostatky, měla by být poslední záložka "Bez problémů". Pokud jsou v dokumentu chyby, pročtěte si jaké a v případě možnosti tyto nedostatky odstraňte.

předvolby pro generování PDF - bez problému

 

Nakonec jen potvrdit nastavení "OK" a uložit soubor. Případně se před samotným potvrzením můžete vrátit na první záložku "obecné", zde u "předvolba PDF" se změnila na "Vlastní" volbou "+" si můžete toto přednastavení uložit pro příště.

 

Při otevření uloženého PDF souboru se ujistěte, že byly přidány ořezové značky a je zachována spadávka (pokud byla použita).

 

výsledné tiskové PDF