• 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005

Při vlastním zpracování podkladů pro kvalitní tisk, je nutno dodržet několik zásad:

 

 • Grafické prvky a fotografie uložené v CMYK, rozlišení minimálně 300 DPI při velikosti 1:1.
 • Součet barev v jednom místě nesmí přesáhnout 225%
 • Nesmí být použita průhlednost, stíny a podobné efekty (sloučit do jedné vrstvy).
 • Soutisk musí být bez přetisku.
 • Loga ve vektorové formě, barevnost CMYK (případně Pantone u ofsetového tisku).
 • Nepoužívat barevné profily (vypnout ICC profily).
 • Text převedený na křivky, případně všechny použité fonty musí být součástí PDF.
 • Barevnost černého textu, linek a drobné grafiky používat v nastavení K 100%
 • Spadávka na všech stranách minimálně 3 mm.
 • Dokument musí obsahovat ořezové značky.
 • Umístění ořezových značek délky minimálně 3 mm, vzdálené minimálně 3 mm od čistého formátu.
 • Při vytváření PDF umístit stránku na střed (horizontálně i vertikálně).
 • PDF vytvářet zásadně pomocí postcriptového ovladače Adobe. Přímý export nemusí splňovat potřebné náležitosti, taková data jsou nekorektní pro RIP zpracování a můžou být chybně interpretována.

Souhrnně je nutno dodržet standard PDF/X-1a - více informací na www.pdf-x.cz.

Pro kvalitní vyjádření obsahu tiskoviny doporučujeme:

 • Text zpracovávat ve vektorových programech, které zachovají ostrost písma.
 • Velikost textu by neměla klesnout pod 3 body v černém provedení, pod 6 v jednobarevném provedení 100% C nebo 100% M. U negativního provedení by měla být velikost textu alespoň dvojnásobná.
 • Text a samostatné grafické prvky by měly být minimálně 5 mm od okraje tiskoviny.
 • Černé plochy a větší černé grafické prvky které nemají drobné prvky v negativním provedení, je možné nasílit nastavením složení CMYK pro maloformátový tisk 40|0|0|100 a pro velkoformátový 50|50|0|100
 • U grafiky s přechody (včetně fotografií) nesmí jednotlivé barvy CMYK klesnout pod 5%.
 • Při používání přetisků doporučujeme, zkontrolovat náhled přetisků.

 

Obraz v tiskovém PDF se spadávkou musí být zarovnán na střed stránky, nesmí obsahovat jiné než ořezové značky. Tedy nepřidávat informaci o souboru, kalibrační pruh, pasovací značky atd.

náhled podkladů pro tisk

náhled tiskového PDF: podklad_pro_tisk.pdf [111 kB]
náhled tiskového PDF včetně popisu a vysvětlivek: podklad_pro_tisk_popis.pdf [329 kB]