Vypracovali jsme pro Vás nejčastější dotazy a odpovědi na ně.

I když Vám na jakýkoliv dotaz rádi odpovíme, budeme rádi pokud se podíváte níže, zda již nebyl Váš dotaz již zpracovaný.
Tím šetříte náš čas a Vaše peníze.

Pokud není uvedeno a předem dohodnuto jinak, je standardní termín výroby 6 pracovních dnů od splnění náležitostí. Po tomto termínu je připraveno k předání nebo předáno přepravci pro doručení. V případě požadavku doručení na adresu je tak nutné přičíst čas doručení dle zvoleného dopravce.

V praxi celkový termín ovlivňuje více měnících se faktorů proto uvádíme mezní termín, který dodržujeme.

Při požadavku kratšího termínu je možné využít placeného upřednostnění výroby. V takovém případě je zakázka řazena do výroby mimo standardní plán a je tak možné mít rámečky již za 6 pracovních hodin. Možnost upřednostnění musí v takovém případě být ověřena a schválena předem, dle aktuálních možností.

I když je naše výroba převážně digitální a rychlá, i u nás je nutné plánování a organizace výroby. Není tak pravděpodobné, že při návštěvě naší provozovny, bez domluvy předem, by byl požadavek okamžitě řazen ke zpracování pro výrobu na počkání.

Na rámečku je v místě, které překryje po instalaci potištěná lišta samolepka se zněním:

! NEMĚNIT! TENTO RÁMEČEK JE POTIŠTĚN VLASTNÍM MOTIVEM NA PŘÁNÍ - NEPŘEJI SI JEHO VÝMĚNU realizace potisku www.RZ-RAMECEK.cz

foto označení rámečku samolepkou neměnit

V balíčku je vložen lísteček vysvětlující tuto samolepku:

Dostal se Vám do rukou zakázkově potištěný rámeček, protože si i my přejeme, aby Vám co nejdéle sloužil a nebyl vyměněn při první návštěvě STK, servisu, lakovny ... Doplnili jsme jej upozorňujícím textem.

info lístek pro samolepkou neměnit

Pobud si nepřejete takové označení na své rámečky, je nutné nám tuto informaci sdělit při objednávce

Vlastní samolepka zdarma je poskytována pouze dlouhodobě spolupracujícím aktivním obchodníkům s odběrem minimálně 300 rámečků měsíčně po dobu posledních 3 měsíců. Pod touto hranicí je výroba samolepek kalkulována dle požadovaného množství, minimálně však 1 000 Kč bez DPH (v ceně je 300 kusů samolepek). Při dodání tiskového PDF pro velikost 165×14 mm. Tisk bez grafické spadávky (samolepky na prořez).

Pro zpracování naším grafikem s umístěním loga či jiných symbolů je nutné tyto dodat v co nejlepší formě - ideálně křivky. Na základě Vašeho požadavku je zpracován náhled ke schválení před výrobou. Tato služba je zpoplatněna dle času grafických prací.

Pro profesionály bez nutnosti grafických prací, je přijímáno tiskové PDF - viz. odkaz vlastní podklady.

Pokud si přejete jeden pár rámečku jako dárek, případně množství do cca 20 kusů (10 párů) nabízí nejlepší poměr ceny, využití naší online objednávky na adrese www.unikus.cz, kde je k dispozici také online grafické rozhraní, pro vlastní zpracování podkladů. Toto je pro Vás zcela zdarma, tedy nikterak nenavyšuje cenu samotného výrobku. Pro náročné zákazníky či jistotu profesionálního zpracování je možné i pro kusová zpracování využít služeb našeho grafika. V takovém případě je ovšem nutné počítat s tím, že cena služeb ovlivňuje celkovou cenu objednávky.

Rámeček je určený pro nejrozšířenější registrační značky na osobní automobil o rozměrech 55 × 11 cm.

Tedy jednořádkové registrační značky splňující směrnici EU 75/483/EHS a § 10 FZV

Otázky a odpovědi společné pro celou produkci naší společnosti:

I když jsme přímý výrobce již od roku 1996, nabízíme také služby běžně poskytované grafickými a reklamními agenturami k naší výrobě. O plný servis s průchodem, zadáním zakázky, optimálního doporučení dle Vašeho očekávání Vám pomůže přidělený produkční. Služby produkčního jsou účtovány samostatně dle času a nejsou závisle na objemu výroby.

Samostatné oddělení produkčních prací a výroby umožňuje spravedlivé kalkulování cen. Stejně tak je možno ovlivnit celkovou cenu produkčních prací. Pro maximální úsporu doporučujeme pečlivě pročíst naše weby, na kterých je dostatek informací, pokud upřednostňujete maximální časovou úsporu a servis, rád se o Vaše požadavky náš produkční osobně postará. Služby poskytujeme do hodnoty 5% objednávky zdarma.

Zatím co u větších nákladů může být využití služeb produkčního zcela zdarma a navíc ušetřit celkovou cenu realizace, díky využití zkušeností a tak optimalizací výrobku pro maximální efekt cena / výsledek. Může být u drobného zpracování cena produkčních prací větší, než cena samotného výrobku. Pokud je u kusového zpracování cena rozhodujícím faktorem požadavku, nabízíme možnost samostatné objednávky našich nejžádanějších produktů na adrese www.unikus.cz

U standardizovaných výrobků z naší nabídky je možná výroba od jedeného kusu viz „Je možné vyrobit jeden kus?“

 

Pro zakázkové zpracování, které umožňuje naše technologie, ale takové zpracování není v naší standardizované nabídce je stanovena částka minimální objednávky dle minimálních časů jednotlivých procesů nutných pro zpracování. Tyto minima jsou rozděleny do základních skupin a to:

 • maximální servis - vhodné pro zákazníky, kteří vyžadují potřebují u svého požadavku maximální péči. Postupy zahrnují konzultace pro doporučení vhodného materiálu a zpracování. Produkční a administrativní čas do 50 minut, prvotní grafické zpracování do 30 minut a základní výrobek. Cena od 1 800 Kč (bez DPH)
 • základní zpracování - při jasném a přesně definovaném zadání požadavku, dle informací na našem webu. Zpracování zahrnuje minimální produkční a administrativní čas - do 25 minut, prvotní grafické zpracování do 20 minut a základní výrobek. Cena od 1 200 Kč (bez DPH)
 • čistě výroba - pouze pro profesionály, znalé možnostmi požadované technologie zpracování, předpokládá dodání jasného a přesného zadaní, profesionálního PDF a ostatních náležitostí jako jsou i fakturační údaje a dodací adresa. U takového požadavku není potřeba žádný produkční a grafický čas, s minimem administrativního času. Zpracování tak zahrnuje pouze práci v dílně a využití naší technologie. Cena na základní materiály držené skladem od 600 Kč (bez DPH)
 • stálý aktivní zákazník - v případně, že není možné požadavek zahrnout do zpracování zdarma v rámci spolupráce je cena od 400 Kč (bez DPH)

 

Minimální částky zahrnuji převážně hodnotu času, u minimálních požadavků může být celková cena tvořena z většiny právě hodnotou času. Předvýrobní a povýrobní procesy na pár minut samotné výroby může znamenat odčerpání služeb v rámci hodin. (Například požadavek vytvoření katalogu Vašich produktů s následným tiskem pár kusů znamená, že 80% hodnoty bude v ceně grafických prací, a 5% v hodnotě tisku) Našim záměrem je nabízet férové ceny, proto každý zákazník platí pouze rozsah služeb nutných pro jeho požadavek.

Výrobu vlastního prototypu / vzorku poskytujeme do hodnoty 5% objednávky zdarma. Samotný prototyp je řešen jako samostatná zakázka, s požadavkem výroby jednoho kusu. U takového zpracování služby spojené se zahájením výroby tvoří většinu hodnoty požadavku, tato částka bude odečtena, právě do hodnoty 5% objednávky, při následné realizaci zakázky. Příklad: služby spojené se vzorováním v hodnotě 600 Kč a následná výroba v hodnotě 3 000 Kč. Odečtená částka 5% z objednávky je 150 Kč. Pro odečtení celé částky, za uvedený příklad vzorování, musí být objednávka v hodnotě minimálně 12 000 Kč.

Do slevy se nezahrnují náklady třetích stran, jako je doručení, dobírka, dražší materiály (například u značení dárkových předmětů), a jiné náklady spojené s prototypem mimo standardní zpracování naší společností

 

Stejný výpočet je použit také pro poskytování služeb zdarma.

Vzorky realizací jsou k dispozici k nahlédnutí na naší provozovně.

Vzorky na adresu zasíláme zdarma aktivně spolupracujícím zákazníkům, ostatním zákazníkům je k dispozici placené zaslání vzorků (hodnota vzorku + administratia + cena expedice).

Při realizaci zakázky je tato částka odečtena dle pravidel poskytování služeb zdarma. - viz prototyp

Pokud je v kalkulaci uvedena cena za prvotní grafické zpracování, míní se tím cena za prvotní zpracování náhledu dle dodaných informací. Při přesných a jasných informacích je takové zpracování dostačující pro následující výrobu. Po zaslání prvotního grafického náhledu je v ceně zahrnuta jedna neobsahová grafická úprava dle požadavku zákazníka. Tato úprava zdarma slouží k upřesnění představy například velikosti písma, umístění grafických prvků atd. V úpravě zdarma nejsou zahrnuty obsahové změny a změny v důsledku chybného zadání pro prvotní zpracování.

Grafické práce nad rámec prvotního zpracování se řídí ceníkem grafických prací.

Cena platí za předpokladu, že budou dodány obrazové prvky v kvalitě odpovídající technologii následné výroby, loga a jiné perokresbové prvky v křivkách a text v elektronické podobě - textová forma (nikoliv sken textu). Barevnost bude dodána v hodnotách CMYK případně odpovídající technologii zpracování. Při dodání barevného podání v jiném barevném složení bude barva automaticky převedena s rizikem odlišnosti odstínu oproti předpokladu.

Nepřesná a jiná forma dodání podkladů pro zpracování zvedá potřebný čas zpracování a tím i cenu služeb za zpracování ať již produkčních nebo grafických prací.

 

Nejčastější chyby v dodaných podkladech:

 • Logo v jpg, png, gif - často z vlastního webu.
 • Logo ve vektorové formě s písmem (písmo u loga musí být převedeno na vektory).
 • Dodání barev v RGB.
 • Chyby v textu (doporučujeme řádnou kontrolu před zadáním do zpracování, oprava zvedá čas grafických prací

Před úhradou zálohy je možné u snadnějších požadavků poskytnout pouze služby v rozsahu prvotního grafického zpracování tedy maximálně 2 náhledy. Případné další požadované úpravy je možno zpracovat po potvrzené úhradě zálohy.

Termín  "splnění náležitostí" zahrnuje procesy nutné k zahájení výroby. Tyto procesy se liší dle konkrétního požadavku na výrobek. U všech výrobků platí nutnost:

 • Schválení grafických podkladů (při online objednávce je splněno odesláním objednávky, v případě zpracování podkladů naším grafikem schválení zaslaného návrhu)
 • Schválení kalkulace (při online objednávce je splněno odesláním objednávky, u opakované výroby pro stálé aktivní zákazníky je nutné kalkulaci schválit pouze v případě odlišné ceny)
 • Uhrazení zálohové částky - minimálně 50% celkové částky před zahájením výroby (není podmínkou u stálých aktivních zákazníků)

 

Dle specifikací se může jednat o schválení technologického zpracování, vybraných materiálů, určení barvy, podkladů v odpovídající kvalitě, seznamu jmen, čísel, či jiných náležitostí pro personalizací atd. Nedílnou podmínkou řazení ke zpracování a expedici, je splnění případných předešlých závazků zákazníka, například není evidována faktura po lhůtě splatnosti.

 

Náležitosti splněné mimo pracovní dobu jsou brány jako splněné následující pracovní den v 8:00.

Pojmem „pohledová vzdálenost“ jsme u některých výrobků nahradili „rozlišení v DPI“, které je technologicky správné například pro tisk fotografií a kterému rozumí profesionální tvůrci. Pojem „pohledová vzdálenost“ je tak lépe vypovídající i pro zákazníky bez těchto technologických znalostí.

Například pohledová vzdálenost 125 cm znamená, že se na výrobek a jeho kresbu budete dívat ze 125 cm a více. Tedy nepředpokládá například 2 mm písmenka, která ze 125 cm nebudou pro nikoho čitelná. Čím menší je pohledová vzdálenost, tím větší musí být ostrost kresby (rozlišení) a tím náročnější na detail je i samotná výroba což se může u některých technologií odrážet v ceně výroby.

Příkladem mohou být všem známé pouliční billboardy, které z metrového pohledu působí pouze jako skupiny velkých teček, teprve ze vzdálenosti 10 metrů a více se tečky „slijí“ do fotografie nebo textu. Pokud by billboardy byly tištěny ve fotokvalitě, nebyly by ani z metrové vzdálenosti patrné pouze „tečky“ ale část fotografie, která by bez možnosti celkového pohledu stejně nedávala smysl. Takové billboardy by byly ovšem mnohonásobně dražší na výrobu aniž by se zlepšil jejich očekáváný efekt.

Bez konkrétní znalosti požadavku nemůžeme určit nejvhodnější nastavení a je použito orientační nastavení pohledové vzdálenosti. Při nastavení kalkulace na nižší než předpokládanou pohledovou vzdálenost je výrobek sice „pěknější při předání“, ale může být také dražší než je potřeba ke svému užití. Naopak použití větší než užívané pohledové vzdálenosti sice zlevní výrobek, ale může při bližším pohledu působit neostře (nedokonale), například plakáty nebo fotoobrazy na recepci.

 • Osobní převzetí na naší pobočce
  Cena 0 Kč
  K dispozici v den expedice
 • Zásilkovna Z-point - balíčky do 4,3 Kg (netto)
  Cena od 85 Kč včetně DPH
  Standardně je balík doručen za jeden až dva dny po expedici, výjimečně déle.
  • Z-box často s možností vyzvednutí 24/7. Pro vyzvednutí je nutná aplikace. Podrobnosti na www.zasilkovna.cz/zbox
 • Doručení na adresu - Ekonomicky - vybere nejvýhodnější doručení na Vaši adresu z aktuálních možností.
  Cena od 120 Kč včetně DPH
  Službu poskytuje Zásilkovna, která automaticky vybere nejvýhodnější doručení na Vaši adresu.
  Balík je standardně doručen 2-4 pracovní dny po expedici.
 • Doručení na adresu - Standardně  - na adresu.
  Cena od 145 Kč včetně DPH
  Standardně je balík doručen následující pracovní den po expedici, výjimečně dva dny.

 • V hotovosti na provozovně
 • Bezhotovostně převodem na bankovní účet

 

Pro zahájení zakázkového zpracování je nutná zálohová úhrada a to ve výši nejméně 50% celkové hodnoty objednávky. Doplatek je možno hradit při předání.

Fakturaci s odloženou splatností po převzetí výrobku poskytujeme pouze dlouhodobě aktivně spolupracujícím zákazníkům.

Naše cenotvorba nerozlišuje zákazníky dle oboru činnosti, ale podle požadovaných služeb navázaných na výrobu.

U profesionální reklamní agentury znalé technologie se předpokládá jasné zadání a profesionální podklady pro výrobu. Tedy reklamní agentura a jiný profesionál využije pouze naší výrobu bez služeb produkčních prací, konzultací, grafických prací atd. Tím je dosažena úspora v celkové ceně. Tato úspora je poskytována nezávisle na obchodní orientaci, tedy je poskytována i koncovým zákazníkům, kteří mají svá vlastní produkční pracoviště zaměstnávající profesionály.

Samotné označení jako například "reklamní agentura" při abstraktním zadání, či dodání neprofesionálních podkladů pro zpracování není důvodem k poskytnutí slevy.

Při aktivní spolupráci nabízíme možnost zvýhodnění formou zpětného bonusu, dle vytvořeného obratu.

Vážíme si věrnosti našich zákazníků, proto stálým aktivním zákazníkům poskytujeme některé z výhod zcela automaticky. Individuální výhody vždy vychází z dosavadní spolupráce a specifických potřeb konkrétního zákazníka.

 

Nejčastější výhody:

 • Cenové zvýhodnění - dlouhodobá spolupráce, která vede k efektivnější komunikaci pro nás znamená úsporu času. Taková naše časová úspora je automaticky zahrnuta do kalkulace a vrácena ve formě cenové úspory pro zákazníka
 • Časové zvýhodnění - dohodnutý čas držíme vždy každému zákazníkovy, ovšem při řazení zakázek je vždy na začátek výrobního procesu řazen stálý zákazník, který tak může dost realizovanou zakázku dříve, než je uveden základní termín. Při požadavku upřednostnění výroby v ještě kratším čase je poskytována sleva na tyto služby až 100%
 • Speciální materiály skladem - nákup většího množství na sklad snižuje pořizovací cenu materiálu a zrychluje čas realizace i na speciální materiály
 • Dodělávky ve zvýhodněném režimu, kdy na následující dodělávku je poskytována sleva z přípravy, zvýhodněná cena dodělávky, s možností množstevní slevy dle celkového počtu.
 • Nadstandardní přípravy výroby je při svém vzniku dražší než u jednorázové realizace, ale pro opakující se zpracování poskytují rychlejší a efektivnější přípravu, která se odrazí opět v úspoře ceny a času pro zákazníka.